Főoldal
 Egyházunk bemutatása
 Képek a templomunkról
 Elérhetőségek
 A paróchus rövid életrajza
 Szent liturgiák
 Események
 Heti liturgiarend
 Vendégkönyv
  Híreink
 Egyházunk ünnepei
 Egyházunk képviselői
 Parókiaépület vásárlása és fenntartása
 Hittanos verseny kérdéseinek elérhetősége

Hittanos verseny kérdéseinek elérhetősége

Kérdések elérhető linkjei:

Pu. 14. vasárnap kérdései:

Keresztfelmagasztalás utáni vasárnap kérdései:
.
.
Pu. 16. vasárnap kérdése.
.
https://docs.google.com/forms/d/1SAJubPdEPkVxmwYdKnFDWHIvfsvec_ZiDLnnnLVRS-s/viewform?edit_requested=true

Pu. 18. vas kérdései

Pu. 19. vas. feladat

Pünkösd utáni 20. vasárnap

1. Melyik városba ment Jézus?

2. Mit mondott Jézus a gyászoló anyának?

3. Mit mondott a halottnak?

4. Mit mondtak a csodát látó emberek?

5. Hol terjedt el a csoda híre?

(Az evangéliumi szakasz: Lk 7,11-16)

+ Ki mondta és kivel a következőket?

„Kelj fel, nővérem! Imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét.” Az fölkelt és elkezdtek imádkozni, hogy oltalmat találjanak. … „Áldott vagy, atyáink Istene! Áldott a te neved örökkön-örökké! Dicsőítsenek az egek és mind a teremtmények mindörökké. Te teremtetted Ádámot, és hűséges segítőül mellé adtad a feleségét, Évát. Tőlük származik az emberiség. Azt mondtad: nem jó az embernek, ha egyedül van. Alkossunk mellé hozzá hasonló segítőtársat. 7Uram, én most nem rendetlen vággyal veszem el nővéremet, hanem tiszta szándékkal. Engedd, hogy irgalmat találjon és találjak én is, és együtt öregedjünk meg.” Közösen rámondták: „Úgy legyen, úgy legyen!”

(Segítség, ha elolvasod a Bibliából a Tóbiás könyve 8. fejezetét)

Pünkösd utáni 21. vasárnap

1. Kiről mondott Jézus példabeszédet?

2. Hová esett a magok első része?

3. Mi történt a tövisek közé eső magokkal?

4. Hányszoros termést hozott a jó földbe hulló mag?

5. Kiknek adatott Isten országa titkainak ismerete?

(Az evangéliumi szakasz: Lk 8,5-15)

+ Ki írta és kinek a következőket?

Drága Nagybátyám!

Te tudod a legjobban mennyire nem volt ínyemre ezen a „szépségversenyen” részt venni. Artaxerxész tanácsadói javasolták, hogy »Keressenek a király számára szép szűzleányokat, küldjenek ezért szét, és szemeljenek ki szép szűzleányokat minden tartományban, hozzák őket Szúza városába és vigyék őket a nők házába Hégáj eunuch keze alá, aki a király asszonyainak gondviselője és őre; kapják meg ott a női ékességeket. Az a lány, aki a királynak megtetszik, legyen Vásti helyett a királyné.« Én tetszettem meg neki a legjobban. Nagy csapás ez nekem, de hátha valamikor majd népem javára tudom használni helyzetemet.

Istenhez hű unokahúgod

(Segítség, ha elolvasod a Bibliából a Eszter könyve 2. fejezetét)

P.u. 22. vasárnap kérdései

https://drive.google.com/open?id=1JsOd8ChdFi5CqaAzvszdGVJpEzZVOxyLZTis7uJdpGg

P.u. 23. vasárnap kérdései

https://drive.google.com/open?id=19H03OnEJDILxPsevTS8Za91oEOkboJuZnY5cNKVMq2E

 

 

 

Módosítás dátuma: 2017.11.13. 19:14A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu